บางกอก บูเลอวาร์ด รามอินทรา-เสรีไทย

BEDROOM 2 BEDROOM 2-1 BEDROOM 3 BEDROOM 3-1 BEDROOM 4 DINING AREA 1 DINING AREA KITCHEN AREA 1 KITCHEN AREA 2 KITCHEN AREA MASTER BEDROOM WALK IN CLOSET ในห้อง MASTER BEDROOM 1 WALK IN CLOSET ในห้อง MASTER BEDROOM โถงบันได ห้องน้ำในห้อง BEDROOM 2 ห้องน้ำในห้อง MASTER BEDROOM
BEDROOM 2
BEDROOM 2-1
BEDROOM 3
BEDROOM 3-1
BEDROOM 4
DINING AREA 1
DINING AREA
KITCHEN AREA 1
KITCHEN AREA 2
KITCHEN AREA
MASTER BEDROOM
WALK IN CLOSET ในห้อง MASTER BEDROOM 1
WALK IN CLOSET ในห้อง MASTER BEDROOM
โถงบันได
ห้องน้ำในห้อง BEDROOM 2
ห้องน้ำในห้อง MASTER BEDROOM
English