About us

[heading_simple id=”0757f439020c5b54b90b68b774c57eff” content=”เกี่ยวกับ” heading=”h3″ alignment=”left” color_text=”#8d8d8d” color_text_hover=”” hover_element=”heading” margin=”0px 0px 15px 0px” font=”heading” weight=”400″ italic=”” size=”{"size":"custom","custom":{"desktop_size":"18px","responsive_size":"16px"}}” line_height=”” letter_spacing=”12px” animation=”none” animation_speed=”2″ animation_delay=”0″ _array_keys=”{"size":"size"}” _made_with_builder=”true”][/heading_simple][heading_simple id=”7dbe94b417012b617ddd4f49e48b9004″ content=”R & T DECORATE DESIGN CO., LTD.” heading=”h2″ alignment=”left” color_text=”” color_text_hover=”” hover_element=”heading” margin=”0px 0px 35px 0px” font=”heading” weight=”100″ italic=”” size=”{"size":"l","custom":{"desktop_size":"","responsive_size":""}}” line_height=”” letter_spacing=”” animation=”none” animation_speed=”2″ animation_delay=”0″ _array_keys=”{"size":"size"}” _made_with_builder=”true”][/heading_simple]
[single_image id=”96d43b937f783b8c349a72ec829d1841″ image=”{"attachment_id":"1306","url":"\/\/www.randt-design.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/R_T_Brandguideline-Edit-2-01-e1663575826852.png"}” image_hover=”” url=”” alignment=”center” size=”full” radius=”0″ lightbox=”1″ shadow=”disabled” overlay=”{"overlay":"disabled","overlay1":{"button_name":"This is button","button_icon":"ti-check"}}” popover=”” lazy=”default” animation=”none” animation_speed=”2″ animation_delay=”0″ _array_keys=”{"image":"image","overlay":"overlay"}” _made_with_builder=”true”][/single_image]
[empty_space id=”13a1c1b5cb762403e6dd992ed90fab5b” height=”20px” mobile=”{"mobile":"off","on":{"height":"20px"}}” class=”” _array_keys=”{"mobile":"mobile"}” _made_with_builder=”true”][/empty_space][output_html content=”<div class="sh-column sh-column-490f84d36f935beee7957c9ea0b845f9 fw-col-xs-12 fw-col-sm-6"> <div class="sh-column-wrapper"> <ul class="sh-list sh-list-style1" id="list-32dfbb0ff467c12ff72b70b8b7528c20"> <li class="sh-list-item"> <span class="sh-list-icon"> <i class="ti-angle-double-right"></i> </span> Motor from SOMFY (FRANCE) </li> <li class="sh-list-item"> <span class="sh-list-icon"> <i class="ti-angle-double-right"></i> </span> Silk from INDIA </li> <li class="sh-list-item"> <span class="sh-list-icon"> <i class="ti-angle-double-right"></i> </span> Listen from UNITED KINGDOM </li> <li class="sh-list-item"> <span class="sh-list-icon"> <i class="ti-angle-double-right"></i> </span> Black out from USA </li> <li class="sh-list-item"> <span class="sh-list-icon"> <i class="ti-angle-double-right"></i> </span> Uphonlstery from GERMANY </li> </ul> </div> </div> <div class="sh-column sh-column-c686e0e1c1ce22bee6f10c15a235a66d fw-col-xs-12 fw-col-sm-6"> <div class="sh-column-wrapper"> <ul class="sh-list sh-list-style1" id="list-9bff9bf44de637ba3d90a910f23644ca"> <li class="sh-list-item"> <span class="sh-list-icon"> <i class="ti-angle-double-right"></i> </span> Sheer from TURKEY </li> <li class="sh-list-item"> <span class="sh-list-icon"> <i class="ti-angle-double-right"></i> </span> Uphonlstery fron KOREA </li> <li class="sh-list-item"> <span class="sh-list-icon"> <i class="ti-angle-double-right"></i> </span> Hook from SINGAPORE </li> <li class="sh-list-item"> <span class="sh-list-icon"> <i class="ti-angle-double-right"></i> </span> Bamboo blinds from CHINA </li> <li class="sh-list-item"> <span class="sh-list-icon"> <i class="ti-angle-double-right"></i> </span> Roller blinds from FRANCE </li> </ul> </div> </div>” _made_with_builder=”true”][/output_html]
[image_gallery id=”1d895e4b17779ee3aece844c0e4bd850″ images=”” columns=”5columns” image_ratio=”square” autoplay=”{"autoplay":"off","on":{"animation_speed":3}}” overlay=”on” margin=”15″ radius=”0″ shadow=”disabled” dots=”dots1″ dots_alignment=”center” dots_color=”” lazy=”default” _array_keys=”{"autoplay":"autoplay"}” _made_with_builder=”true”][/image_gallery]
[heading_simple id=”9fc7fc2b2cacaaa48d4ee63b13e8078d” content=”การควบคุมคุณภาพและการบริการ” heading=”h2″ alignment=”left” color_text=”” color_text_hover=”” hover_element=”heading” margin=”0px 0px 15px 0px” font=”heading” weight=”600″ italic=”” size=”{"size":"l","custom":{"desktop_size":"","responsive_size":""}}” line_height=”” letter_spacing=”” animation=”none” animation_speed=”2″ animation_delay=”0″ _array_keys=”{"size":"size"}” _made_with_builder=”true”][/heading_simple]
[progress_bar id=”da4881c83a66ab54ba46a8ddd60e6668″ title=”คุณภาพ” percentage=”90″ style=”style5″ accent_color=”#47c9e5″ accent_color2=”” background_color=”” _made_with_builder=”true”][/progress_bar][progress_bar id=”154745e6d3e868f42fdf0b8e77ad9a3d” title=”การบริการ” percentage=”88″ style=”style5″ accent_color=”#47c9e5″ accent_color2=”” background_color=”” _made_with_builder=”true”][/progress_bar][progress_bar id=”05d3199031173380b96d6f81ead4fc92″ title=”การออกแบบ” percentage=”65″ style=”style5″ accent_color=”#47c9e5″ accent_color2=”” background_color=”” _made_with_builder=”true”][/progress_bar]
English